Dcérska spoločnosť

Dcérska spoločnosť MARTES Třeboň, s.r.o. podniká v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP) od svojho vzniku v roku 1999. V súčasnosti je jej jediným vlastníkom spoločnosť ZPA Bratislava a.s.. Pôsobí hlavne v Českej republike. Zastrešuje väčšinu aktivít materskej spoločnosti v Českej republike v rámci sektoru jadrové elektrárne.
Spoločnosť MARTES Třeboň, s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.