Dodávka zariadení

Zabezpečujeme dodávky zariadení merania a regulácie (MaR) a zariadení ELEKTRO.

 • dodávky v celom rozsahu, ktoré zahŕňajú:
     -  spracovanie projektovej dokumentácie
     -  dodávku zariadenia a materiálu
     -  montáž
     -  odskúšanie zariadenia
     -  uvedenie zariadenia do prevádzky
     -  zaškolenie obsluhy
   
 • dodávky časti zariadenia
 • dodávky montážneho materiálu pre vlastnú montáž
 • dodávky rozvádzačov MaR a ELEKTRO