Dodávka zariadení

Zabezpečujeme dodávky zariadení merania a regulácie (MaR) a zariadení ELEKTRO.

  • dodávky v celom rozsahu, ktoré zahŕňajú:
       -  spracovanie projektovej dokumentácie
       -  dodávku zariadenia a materiálu
       -  montáž
       -  odskúšanie zariadenia
       -  uvedenie zariadenia do prevádzky
       -  zaškolenie obsluhy
     
  • dodávky časti zariadenia
  • dodávky montážneho materiálu pre vlastnú montáž
  • dodávky rozvádzačov MaR a ELEKTRO