Jadrová elektráreň Dukovany (ČR)

  • Rekonštrukcia Jadrovej elektrárne Dukovany:
    - technická pomoc,
    - tvorba programov skúšok,
    - výkon skúšok zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP),
     
  • Elektromontážne práce pri rekonštrukcii modulov M1, M2 a V226 Jadrovej elektrárne Dukovany.