Kontakt

Office: Sídlo firmy:
   
ZPA Bratislava a.s. ZPA Bratislava a.s.
Novomestská 3028 Kulíškova 19
P.O.Box 47 821 08  Bratislava
926 01 Sereď  
   
Tel: +421 31 7891041 IČO: 35747463
Mobile: +421 918 511357 DIČ: 2020252597
E-mail: office@zpa.sk IČ-DPH: SK2020252597
Web: www.zpa.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1765/B.