Montáž

Zameriavame sa na elektromontážne práce v oblasti systémov merania a regulácie (MaR).

Máme dlhoročné skúsenosti s elektromontážnymi prácami v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu i v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu ako napríklad:

  • výstavba a rekonštrukcia jadrových elektrární
  • priemyselné podniky
  • kotolne
  • strojovne vzduchotechniky
  • spaľovne nebezpečného odpadu
  • a iné...