Inžinierska činnosť

Pri dodávke zariadení v celom rozsahu ponúkame:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie merania a regulácie (MaR)
 • vypracovanie projektovej dokumentácie automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP)
 • spracovanie programov skúšok pre ASRTP:
     -  FAT skúšky (továrenské preberacie skúšky)
     -  SAT skúšky (preberacie skúšky na stavbe)
     -  funkčné skúšky
     -  komplexné skúšky 
 • vypracovanie projektovej dokumentácie ELEKTRO