Predmet podnikania

 • Obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve
 • Výroba elektrických strojov a prístrojov - výroba zariadení automatizovaných procesov a ich uvádzanie do prevádzky /Certifikát ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/
 • Sprostredkovateľská činnosť
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
 • Vedenie účtovníctva 
 • Prekladateľstvo z a do jazyka anglického
 • Organizovanie jazykových kurzov
 • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu do 1000 V v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu aj v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu vrátane bleskozvodov /Certifikát ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu aj v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu /Certifikát ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/
 • Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení /Certifikát ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/
 • Navrhovanie, projektovanie a konštruovanie vybraných zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP) /Certifikát ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/
 • Automatizované spracovanie údajov /Certifikát ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom /Certifikát ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/