Ostatné

  • rekonštrukcia a údržba regulácie vlhčenia a vykurovania na polygrafických strojoch Slovenskej Grafie, a.s. Bratislava
     
  • inštalácie a skúšky zariadení merania a regulácie (MaR) v kotolniach, spaľovniach nebezpčeného opadu a vzduchotechnikách v Slovenskej republike, Českej republike a RSFR
     
  • elektromontážne práce v zariadeniach pre občiansku vybavenosť /pošty, obchodné centrá, ..../