Referencie

  • kontrola a oživovanie obvodov merania a regulácie (MaR) pri výstavbe 1. a 2. bloku Jadrovej elektrárne Temelín
  • montáž pultov fyzikálneho spúšťania v Jadrovej elektrárni Temelín
  • kontrola a riadenie skúšok automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP) v Jadrovej elektrárni Temelín
  • technická pomoc v rámci rekonštrukcie Jadrovej elektrárne Dukovany /moduly M1, M2, V226/
  • tvorba programov skúšok v rámci rekonštrukcie Jadrovej elektrárne Dukovany /moduly M1, M2, V226/
  • výkon skúšok zariadení ASRTP v rámci rekonštrukcie Jadrovej elektrárne Dukovany /moduly M1, M2, V226/
  • elektromontážne práce pri rekonštrukcii Jadrovej elektrárne Dukovany /moduly M1, M2, V226/