Bezpečnosť práce

Najväčším úspechom spoločnosti je dosahovanie efektívnych hospodárskych výsledkov bez ujmy na zdraví a živote zamestnancov, a preto neoddeliteľnou súčasťou manažérskeho integrovaného systému (MIS) je systém manažérstva BOZP.

Dodržiavaním legislatívnych požiadaviek vytvárame predpoklady na vhodné pracovné prostredie nielen pre zamestnancov, ale i pre externých dodávateľov.

Spoločnosť uprednostňuje prevenciu, predvídanie chýb, nehôd a havarijných stavov pred odstraňovaním zistených nedostatkov.

Certifikát ISO 45001:2018