Contact

Office: Registered office:
   
ZPA Bratislava a.s. ZPA Bratislava a.s.
Kozárovce 103 Kulíškova 19
P.O.Box 13 821 08  Bratislava
935 22  Kozárovce  
   
Tel: +421 918 511357 IČO: 35747463
E-mail: office@zpa.sk  DIČ: 2020252597
Web: www.zpa.sk  IČ-DPH: SK2020252597

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 1765/B.