Hlavnou činnosťou našej spoločnosti sú práce a dodávky v oblasti Automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP).
Najvýznamnejšie referencie máme v oblasti energetiky. Pracovali sme vo všetkých jadrových elektrárňach v Slovenskej republike a v Českej republike.
ZPA bolo v minulosti synonymom merania, regulácie a automatizácie. S viac ako 20-ročnými skúsenosťami našich pracovníkov sa opierame o túto tradíciu.
Spoločnosť ZPA Bratislava a.s. má zavedený Manažérsky integrovaný systém (MIS) v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2015 a ISO 45001:2018.