Servis

Zabezpečujeme komplexné servisné služby v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP).

Servis a údržba zahŕňajú:

  • záručný servis /zákazky realizované spoločnosťou ZPA Bratislava a.s./
  • pozáručný servis /zákazky realizované spoločnosťou ZPA Bratislav a.s., nové zákazky na základe servisných zmlúv/
  • údržba zariadení merania a regulácie (MaR)
  • údržba zariadení ASRTP
  • údržba zariadení ELEKTRO