Elektráreň PS Layyah Sharjah (SAE)

  • Riadenie montáže
     
  • Riadenie a výkon skúšok zariadení merania a regulácie (MaR)