Kvalita

Systém manažérstva kvality, ktorý je v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001:2015 a platnými zákonmi Slovenskej republiky zabezpečuje v spoločnosti ZPA Bratislava a.s. efektívnu, produktívnu a stabilnú prevádzku.

Sústavným zlepšovaním svojich čiastkových procesov vplývame na spokojnosť zákazníka a kvalitu produktu.

Kvalita je to, čím sme vždy presvedčili našich zákazníkov a na nej chceme stavať aj v budúcnosti.

Certifikát ISO 9001:2015