Jadrová elektráreň Mochovce

 • Výstavba 1. a 2. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce:​
    - kontrola a oživovanie meracích obvodov primárneho okruhu,
    - zabezpečenie chodu obvodov počas skúšok až do odovzdania koncovému zákazníkovi
   
 • Meranie hladín v sklade horľavín a olejov:
    - vypracovanie projektovej dokumentácie,
    - dodávka zariadenia,
    - montáž,
    - oživenie,
    - uvedenie do prevádzky
   
 • ​Zariadenia merania a regulácie (MaR) a zariadenia ELEKTRO v rámci bezpečnostných opatrení (BO):
    - dodávka zariadení,
    - montáž,
    - uvedenie do prevádzky
   
 • Výstavba 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce:
  - lokálne ovládanie jednotiek vzduchotechniky (VZT) v rozsahu:
                                  • vypracovanie projektovej dokumentácie,
                                  • dodávka zariadenia,
                                  • montáž zariadenia,
  - montážne práce na zariadeniach ELEKTRO a zariadeniach MaR,
  - skúšky zariadení MaR a zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP),
  - koordinácia prác, spracovanie harmonogramu prác, montáže a dodávok ASRTP,
  - koordinácia a riadenie elektromontážnych prác na HVB.