Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

 • Výmena automatík primárneho okruhu (TaPo) a sekundárneho okruhu (TaSo) v rámci modernizácie V2 v nasledovnom rozsahu:

     -  príprava projektovej dokumentácie - výroba rozvádzačov,
     -  montáž zariadení,
     -  skúšky zariadení,
     -  uvedenie do prevádzky,
     -  spracovanie projektovej dokumentácie - skutočný stav