Tepelná elektráreň Nováky

  • Servis, údržba a opravy  zariadení systému kontroly riadenia (SKR).