História

ZPA bolo v minulosti synonymom merania, regulácie a automatizácie. S viac ako 20-ročnými skúsenosťami našich pracovníkov sa opierame o túto tradíciu.
Po roku 1990 sa začala formovať naša skupina zaoberajúca sa meraním a reguláciou (MaR). Po dlhšej ceste hľadania vhodnej formy spolupráce vznikla v roku 1998 spoločnosť ZPA Bratislava a.s.. Už pred jej vznikom sa ľudia, ktorí dnes tvoria ZPA Bratislava a.s., prezentovali ako skupina, ktorá zvládne aj veľmi náročné problémy.

Naši pracovníci majú skúsenosti v nasledovných oblastiach:

  • výstavba jadrových elektrární,
  • obnova a rekonštrukcia jadrových elektrární,
  • vzduchotechnika,
  • MaR v spaľovniach nebezpečného odpadu a kotolniach,
  • MaR v chemickom a polygrafickom priemysle.