O nás

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti sú práce a dodávky v oblasti Automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP).

Naši pracovníci majú skúsenosti z výstavby všetkých jadrových elektrární (JE) bývalej ČSSR (Jaslovské Bohunice, Dukovany), Slovenskej republiky (Mochovce) a Českej republiky (Temelín). Pracovali a pracujú tiež pri veľkých rekonštrukciách prebiehajúcich v tomto tisícročí (JE Dukovany, JE Bohunice a JE Mochovce).

Skúsenosti máme aj z oblasti vzduchotechniky a s meraním a reguláciou (MaR) v spaľovniach nebezpečného odpadu, kotolniach, v chemickom a polygrafickom priemysle.

Vysoký odborný potenciál a skúsenosti našich pracovníkov nám umožňujú zvládať práce pri spúšťaní veľkých technologických celkov.

Odvetvie ASRTP je veľmi rôznorodé a stále sa vyvíjajúce. Sme pripravení ponúkať naše služby na úrovni nových technológií. Veríme, že pri riešení konkrétnych projektov Vás budeme môcť presvedčiť o kvalite a rýchlosti našej práce.